#
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.

1. Leverantör och avtalspartner

Din avtalspartner för alla beställningar på vår hemsida är:
Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-post: [email protected]
Hemsida: m.zoobio.se
VD: Vitalij Kungel
Momsnummer: DE 305780777
Handelsregister: HRB 175197 B Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

2. Omfattning och mål för dessa villkor

2.1 Nedanstående standardvillkor (på tyska AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen) gäller för kontoregistreringen och alla inköp som slutkunden (du) gör över online-butiken m.zoobio.se.

2.2 Dessa standardvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan dig och oss i sin helhet. Dina standardvillkor blir ingen del av avtalsförhållandet oss emellan, även om vi inte uttryckligen invänder mot att de inkluderas.

2.3 Du hittar alltid dessa standardvillkor på adressen https://m.zoobio.se/page/agb, och du kan skriva ut dem och ladda ner dem när du vill.

3. Registrering

3.1 För att kunna göra inköp i online-butiken måste du registrera dig. Det kan ske inom ramen för en beställningsprocedur eller också oberoende av en beställning. När du har registrerat dig lägger vi upp ett konto för dig, där du själv kan förvalta dina kunduppgifter som exempelvis leveransadressen.

3.2 Det är bara enskilda, myndiga och rättskapabla fysiska personer (men inte familjer eller äkta par), juridiska personer och handelsbolag som kan registrera sig. Samma sak gäller för beställningar. Den som registrerar ett bolag som kund garanterar också att vederbörande är befogad att representera bolaget.

3.3 När du registrerar ditt konto måste du ange ditt namn, din fakturerings- eller leveransadress, ditt telefonnummer och din e-postadress och välja ett lösenord (hädanefter inloggningsuppgifter).

3.4 När du skickar iväg det ifyllda registreringsformuläret ingår du samtidigt ett bindande avtal om kontoregistrering. Innan registreringsformuläret skickas iväg slutgiltigt visas en sammanfattning av de uppgifter som du har lämnat. Eventuella fel kan du rätta genom att gå tillbaka i webbläsaren och ändra de felaktiga uppgifterna.

3.5 När vi har fått in den fullständiga registreringen skickar vi dig en välkomsthälsning per e-post. I och med att du får e-posten är kontoregistreringen slutförd.

3.6 Du garanterar att de uppgifter som du lämnade vid registreringen stämmer och är fullständiga. Om du lämnar oriktiga och ofullständiga uppgifter har vi rätt att säga upp och radera ditt konto med omedelbar verkan, dvs. utan uppsägningstid. Du förpliktar dig att utan särskild uppmaning och omedelbart meddela oss alla framtida ändringar av de uppgifter som du lämnade i samband med registreringen.

3.7 Kontot kan sägas upp på de villkor som anges i punkt 12. Dina personuppgifter raderas då omedelbart, såvida vi inte enligt lag får eller måste fortsätta att spara dem. Närmare villkor framgår av vår dataskyddsdeklaration.

3.8 Du får under inga omständigheter lämna ut dina inloggningsuppgifter och framförallt inte ditt lösenord till utomstående. Skulle obehöriga ändå få tillgång till ditt konto eller om du i övrigt anser att det finns tecken på att någon missbrukar ditt konto, måste du omedelbart informera oss och ändra dina inloggningsuppgifter.

3.9 Det finns ingen rätt att bli registrerad och använda online-butiken. Du får inte lov att registrera dig flera gånger hos m.zoobio.se.

4. Sluta köpeavtal

4.1 Så här går det till när du ska sluta avtal om att köpa en produkt:
4.1.1 Beställningsproceduren börjar med att du klickar på knappen för den önskade artikeln och lägger den i varukorgen.
4.1.2 Innan beställningen med innehållet i varukorgen skickas iväg slutgiltigt visas hela innehållet i beställningen en gång till. Du kan då ändra beställningen igen om du vill. Efter det att avtalet har ingåtts sparar vi dina beställningar, men du kan inte ladda ner dem när beställningsprocessen är avslutad. Kontrollera alltså noga innan du klickar på ”köp nu”-knappen.
4.1.3 När det rör sig om betalningsmetoder där du inte måste betala direkt lämnar du en bindande offert att ingå ett köpeavtal genom att klicka på ”köp nu”-knappen. Det räcker inte att mata in produkterna i online-butiken för att man ska ha avgett ett bindande avtalsbud. Vi bekräftar att beställningen har kommit in per e-post. Men denna bekräftelse innebär inte att vi har accepterat din order. Köpeavtalet kommer till stånd först i och med leveransbeskedet. Om du betalar beställningen genom att överföra köpeskillingen till vårt konto per IBAN-transaktion (betalningsalternativ förskottsbetalning) gäller inte leveransbeskedet som ett godkännande från vår sida, utan där skickar vi istället en orderbekräftelse per e-post.
4.1.4 När det gäller betalningsmetoder där du måste betala direkt (t.ex. PayPal, sofortüberweisung.de etc.) lämnar vi vår offert redan i och med att vi erbjuder produkterna på m.zoobio.se. Du accepterar vårt anbud att ingå ett köpeavtal genom att klicka på ”köp nu”-knappen.

4.2 Du kan skriva ut dina beställningsuppgifter direkt efter att ha skickat iväg beställningen. Om du skulle vilja se detaljerna i dina beställningar igen ber vi dig att kontakta oss per e-post eller per telefon. Vi skickar dig gärna en kopia av dina beställningsuppgifter.

4.3 Du kan ändra din beställning innan varorna har lämnat vårt lager respektive har överlämnats till en speditionsfirma (alltså innan försändelsen har fått ett paketnummer och innan leveransbekräftelsen har skickats ut per e-post). Dina lagstadgade garantianspråk och återkallelse/ångerrätten påverkas inte av detta.

4.4 Vi förbehåller oss rätten att dra oss tillbaka från köpeavtalet om varan utan vår förskyllan inte kan levereras från en omsorgsfullt utvald och pålitlig underleverantör (förbehåll för egenleverans). I förekommande fall förpliktar vi oss att genast meddela dig att varan inte är tillgänglig och att omedelbart återbetala eventuellt redan gjorda inbetalningar.

5. Frakt och leverans

5.1 Du bär fraktkostnaderna. De obligatoriska fraktkostnaderna framgår av beställningsöversikten som visas innan beställningen skickas iväg. Leveranstiden framgår av respektive produktbeskrivning och gäller från och med att vi har tagit emot inbetalningen. Leveranstiden kan påverkas av den normalt fluktuerande postgången och kan försenas genom force majeure och andra händelser som vi eller våra medhjälpare inte kan påverka.

På lager
Leveranstid är 1-2 arbetsdagar.

Fraktfärdig inom 2-3 dagar
Leveranstid är 3-4 arbetsdagar.

Fraktfärdig inom 3-4 dagar
Leveranstid är 4-6 arbetsdagar

6. Riskövergång, transportrisker

Risken för att varan försvinner eller att kvaliteten försämras av en slump övergår på dig i samband med att den överlämnas till den person som svarar för transporten när föremålet ska avsändas respektive när varan har lämnat vårt lager för att skickas iväg. Avgörande är den händelse som kommer först.

7. Mottagning av varan/transportskador

7.1 Vi använder bland annat paketpostföretag för att skicka dig din beställning. Om en varuleverans händelsevis skulle ankomma i skadat skick vill vi be om följande: om möjligt ska du göra en reklamation gentemot paketbudet och dokumentera skadans omfattning och omfång. Dina kvalitetsgarantianspråk minskar eller påverkas inte därigenom.

7.2 Du kan vägra att ta emot skadade varor. Var god kontakta oss per telefon, e-post eller personligen på ovan nämnda adresser ifall en skadad vara levereras. Därigenom hjälper du oss att genomdriva våra anspråk gentemot pakettjänsten och samtidigt att förbättra vår service till dig.

8. Priser och betalningsmetoder

8.1 Vi erbjuder dig olika betalningsmetoder för att betala de köpta varorna. De konkreta betalningsmodaliteterna står på respektive produktsida.

8.2 Alla priser i vår online-butik anges i euro och inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Priserna gäller från lager inklusive emballage. Samtliga transport- och eventuella postförskottsavgifter tillkommer.

8.3 Varupriset är det som gäller när beställningen görs och står också i den orderbekräftelse som du får per e-post direkt efter beställningen. Om flera artiklar sparas i varukorgen så aktualiseras totalsumman under beställningsproceduren, så att man ser det aktuella dagspriset.

8.4 För köpeavtal mellan dig och oss ska totalsumman betalas omedelbart, inklusive transportkostnaderna.

8.5 För betalning per faktura gäller:
I samarbete med Klarna erbjuder vi dig betalningsoptionen ”betalning per faktura”. När du betalar över Klarna måste du aldrig ange dina kontouppgifter och du betalar först när du har fått varan. Leveransen kan inte ske till någon annan adress än den som anges som faktureringsadress. Vi ber om förståelse för detta faktum.
När du köper per faktura via Klarna får du alltid först varan och du har alltid en betalningsfrist på 14 dagar. Ytterligare informationer och Klarnas fullständiga standardvillkor hittar du här.

Klarnas dataskyddsvillkor

Klarna kontrollerar och bedömer konsumentens datauppgifter och tar vid berättigande tillfällen kontakt med andra företag och kreditinformationsinstitut (bonitetsgranskning). Om konsumenten inte har tillräckligt god bonitet kan Klarna AB vägra att låta kunden använda Klarnas betalningssätt och måste hänvisa till alternativa betalningsmöjligheter. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med dataskyddslagen och lämnas inte vidare till utomstående för reklamändamål. Här kan du läsa mer om Klarnas dataskyddsregler.

8.6 Kom ihåg att du kan bli ombedd att lämna nödvändiga ID-handlingar, informationer beträffande ditt konto/kreditkort och bli tillfrågad om din adress för att kontrollera att leveransadressen stämmer. Det hela sker uteslutande för din säkerhets skull. Uppgifterna förmedlas över en säker förbindelse och lämnas inte ut till utomstående. Det innebär att i ett sådant fall kan bearbetningstiden för en beställning förlängas. Om de begärda informationerna inte lämnas annulleras ordern och pengarna returneras till det betalningsmedel som du hade valt att använda när du gjorde beställningen. I ett sådant fall levereras varan inte ut och din offert betraktas som inte accepterad.

9. Dröjsmål/retentionsrätt

9.1 Om du inte har betalt i tid/är i dröjsmål med betalningen förbehåller vi oss att ta ut en inkassoavgift för eventuellt nödvändiga kravbrev, såvida du inte kan bevisa att vi inte har haft några kostnader för inkassomeddelandena eller att de är avsevärt lägre än de inkassoavgifter som har gjorts gällande. Inkassoavgiften är 2.50 euro per kravbrev. Om kravbrevet inte är nödvändigt enligt § 286, andra stycket i BGB (tyska civillagen) kostar det första kravbrevet dig ingenting.

9.2 Vidare är vi berättigade att ta ut en ränta på fem (5) procent över basräntan från konsumenter och nio (9) procent över basräntan från företagare om betalningsfristen överskridits.

9.3 Det faktum att vi gör inkassoavgifter och/eller räntekrav gällande hindrar inte att vi kan göra andra dröjsmålsförluster gällande.

9.4 Du kan bara göra en kompensations- eller retentionsrätt gällande mot våra rättmätiga anspråk, om dina motkrav obestridliga, det föreligger ett lagakraftvunnet rättsanspråk eller om motkravet står i en ömsesidigt förpliktande relation till det aktuella anspråket.

10. Äganderättsförbehåll

10.1 Som säkerhet för våra köpeskillingskrav mot dig förbehåller vi oss äganderätten till samtliga leveransföremål till dess köpeskillingen är helt betald.

10.2 Du är förpliktad att behandla de varor som står under äganderättsförbehåll med omsorg.

10.3 De varor som står under äganderättsförbehåll får varken pantsättas eller överlämnas som säkerhet till dess våra garanterade krav har tillfredsställts. Du måste omedelbart meddela oss när och om utomstående har fått tillgång till varor som tillhör oss.

10.4 Om du är företagare gäller dessutom följande:
10.4.1 Vi förbehåller oss äganderätten till samtliga leveransföremål till dess samtliga aktuella och framtida fordringar enligt köpeavtalet och som hänger samman med en pågående affärsförbindelse med dig (”garanterade fordringar”) är tillfredsställda.
10.4.2 I den mån det realiserbara värdet hos våra säkerheter överskrider de garanterade fordringarna med mer än 10 % är vi förpliktade att frigöra säkerheterna ifall du begär det. Vi bestämmer vilka säkerheter som ska frigöras.
10.4.3 Den bearbetning eller omarbetning av den levererade varan som du gör sker alltid för oss. Om den levererade varan inarbetas oupplösligt i andra föremål som inte tillhör oss så blir vi delägare till det nya föremålet i förhållande till den levererade varans värde å ena sidan (fakturans slutsumma inklusive moms) och de bearbetade föremålen vid tidpunkten för bearbetningen å andra sidan. För den sak som uppstår genom bearbetningen gäller i övrigt detsamma som för varor som levereras med förbehåll.
10.4.4 Om den levererade varan blandas oupplösligt med andra föremål som inte tillhör oss så blir vi delägare till det nya föremålet i förhållande till den levererade varans värde (fakturans slutsumma inklusive moms) och de övriga blandade föremålen vid tidpunkten för bearbetningen. Sker blandandet på ett sätt som innebär att din vara kan anses vara huvudsaken så betraktas det som överenskommet att du ger oss en proportionell samäganderätt. Du förvaltar då den uppstådda exklusiva äganderätten eller samäganderätten åt oss.

11. Giltighetstid, spärrning och uppsägning av kontot

11.1 Avtalet om kontoregistreringen träffas på obestämd tid.

11.2 Du kan när som helst och utan uppsägningstid säga upp avtalet om kontoregistrering.

11.3 Vi kan säga upp avtalet om kontoregistrering med en ordinarie uppsägningstid på två veckor.

11.4 Rätten till omedelbar uppsägning av viktig anledning påverkas inte. I synnerhet kan vi säga upp avtalet om kontoregistrering med omedelbar verkan av följande orsaker:
- du lämnade felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid registreringen,
- du upprepade gånger bröt mot andra avtalsförpliktelser och trots uppmaning från oss inte heller underlät att bryta mot avtalet.

11.5 Om vi har sagt upp avtalet har du ingen rätt att få ett nytt konto inrättat, inte heller under ett annat namn eller en annan beteckning.

11.6 Alla uppsägningar måste ske skriftligen. Uppsägningar per e-post gäller som skriftliga uppsägningar.

12. Kvalitetsgaranti

12.1 För dina rättigheter vid bristfälligt arbete (materialfel) och rättsliga brister gäller lagens bestämmelser med undantag för vad som anges nedan.

12.2 Gentemot konsumenter gäller kvalitetsgarantin för nya varor i två år, för begagnade föremål i ett år från och med riskövergången.

12.3 När ett garantifall inträffar har du rätt att antingen kräva att bristerna åtgärdas eller att en felfri vara levereras (fullgörande i efterhand). Om den valda typen av fullgörande i efterhand är förknippad med oproportionellt höga kostnader begränsas anspråken till den resterande typen av fullgörande i efterhand. Eventuellt meddelar vi dig detta.

12.4 Gentemot företagare är kvalitetsgaranti för begagnade varor utesluten. Det gäller ej för grov vårdslöshet eller uppsåt. För nya föremål går garantitiden ut ett halvår efter riskövergången.

12.5 Vi vill vidare upplysa om att följande faktorer inte utgör något materialfel:
- naturligt slitage,
- inkorrekt användning,
- bristfällig eller felaktig skötsel av varan,
- olämplig eller osaklig behandling,
- felaktig montering, i synnerhet om den tydligt framgår att den beställda delen inte passar,
- bruksanvisningar har inte åtföljts,
- felaktig behandling.

13. Tillverkargarantier

Ifall det finns en särskild tillverkargaranti som du kan ta i anspråk vid sidan om kvalitetsgarantin anges detta i respektive produktbeskrivning. Denna garanti gäller enbart för produkten ifråga och dina anspråk rättar sig efter tillverkarens garantivillkor och gäller enbart gentemot denne.

14. Försäljarens skadeståndsansvar

14.1 Vårt skadeståndsansvar omfattar uppsåt och grov vårdslöshet och gäller obegränsat för kroppsskador och skador till liv och hälsa.

14.2 Vid mindre vårdslöshet gäller vårt ansvar för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i denna mening är skyldigheten att möjliggöra att avtalet överhuvudtaget kan genomföras och vars uppfyllelse avtalsparterna därför regelbundet kan förlita sig på.

14.3 Beträffande punkt 14.2 bär vi inget skadeståndsansvar för utebliven ekonomisk framgång, utebliven vinst eller indirekta skador.

14.4 Skadeståndsansvaret enligt ovanstående punkt 14.2 är begränsat till skador som kunde anses vara typiska och normala när avtalet ingicks.

14.5 Begränsningen av skadeståndsansvaret gäller motsvarande för våra medarbetare, ombud och assistenter.

14.6 Ett eventuellt skadeståndsansvar för garantier som vi gett och för anspråk enligt produktansvarslagen påverkas inte.

14.7 I övrigt utesluter vi allt ansvar.

15. Plattform för tvistlösning online: informationer enligt artikel 14, första stycket i EU-förordningen 2013/524/EU om tvistlösning online vid konsumenttvister

Kommissionen ställer en plattform till förfogande för online-tvistlösningar. Du hittar den under adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vårt företag är i princip inte berett eller förpliktat att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomstol.

16. Skiljedomsförfarande för konsumenter: Information enligt § 36 VSBG (den tyska lagen om skiljedomsförfarande för konsumenter)

16.1 Vi deltar inte i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomstol. Lagstiftningen kräver emellertid att vi hänvisar dig till en konsumentskiljedomstol som är behörig att behandla dina angelägenheter:

16.2 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.,Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, telefon 07851/7957940, fax 07851/7957941, e-post: [email protected] , internet: www.verbraucher-schlichter.de .

17. Slutbestämmelser

17.1 För detta avtal gäller Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN-konventionen om internationella köp finner inte tillämning. Beträffande konsumenter gäller konventionen ej för sådana bestämmelser som enligt den rätt som skulle vara användbar utan denna klausul (alltså i regel det land där konsumenten är bosatt) är obligatoriskt tillämpliga och som man inte får frångå genom en överenskommelse.

17.2 Berlin har exklusiv laga behörighet för samtliga tvister som resulterar ur eller står i samband med detta avtal, såvida avtalsparterna är köpmän eller du inte har någon behörig allmän laga domstol i Tyskland eller i någon annan EU-medlemsstat eller du har förlagt din stadiga hemvist utomland efter det att dessa användningsvillkor trädde i kraft, eller din hemvist eller uppehållsort inte var kända när talan väcktes.

17.3 Vi har rätt att ändra eller anpassa dessa villkor under avtalets giltighetstid med effekt för framtiden om detta blir nödvändigt av tvingande skäl, exempelvis en lagstiftningsändring eller till följd av rättspraxis. Vi kommer att skicka dig de ändrade villkoren i textform före det planerade ikraftträdandet och meddela dig exakt när de ska träda i kraft. Vidare kommer vi att ge dig en lämplig, minst fyra (4) veckor lång frist för att bestämma dig om du vill acceptera de ändrade standardvillkoren och fortsätta att utnyttja våra tjänster. Om du inte hör av dig under denna frist som börjar löpa när du fått meddelandet i textform så gäller de nya villkoren som överenskomna. När fristen börjar löpa informerar vi dig separat om denna rättsföljd, det vill säga om din rätt och fristen för att göra invändning och vilken innebörd tystnad har. Denna ändringsmekanism gäller inte för ändringar av partnernas avtalsreglerade huvudförpliktelser.

17.4 Såvida enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga påverkar detta inte de övriga bestämmelsernas giltighet.

17.5 Avtalsspråket är tyska.

Berlin,2018-05-25